Một số kiến thức cơ bản về cách tính lô đề: 1. Bóng 1 số trong lô đề:Bóng của 1 là 6Bóng của 2 là 7Bóng của 3 là 8Bóng của 4 là 9Bóng của 5 là